Igbo English.com Igbo English.com
English To Igbo Translation Dictionary - Igbo Dictionary

22/10/2021   16:38:05    

   K Words for Nigerian
Igbo to English Translation

Translate Nigerian igbo to english google
A. B. CH. D. E. F.
G. GB. GH. GW. H. I.
Ị. J. K KP. KW. L.
M. N. NW. NY. Ṅ. O.
Ọ. P. R. S. SH. T.
U. Ụ. V. W. Y. Z.IGBO DICTIONARY

IGBO-ENGLISH-BEKEE

 

IGBO

Word

Continuous Meaning

ENGLISH

BEKEE

 

 

 

K.

 

 

 

 

 

 ka

 

  surpass; exceed; be more than; be superior to

 

 Ịnọ ka ėtọ

 Four is more than three

 

 Ọ ka m n'ọkwa

 He is senior to me

 

 Ọ ka m ogonogo

 He is taller than me

 

 Uche ya ka afọ ya

 He is advanced {in intelligence} for his age

 

 ọk ịka

 surpassing; being bigger than

 

 ka aka

 be greater, stronger {than}

 

 kachasị

 surpass entirely; be pre-eminent

 

 kalị

 be more {than}; surpass; excell

 

 ka mma

 be better than

 

 Udo ka agha mma

 Peace is better than war

 

 Ọnwụ ka ife ifele mma

 Death is better than dishonour

 

 kasị

 be greatest

 

 kasị akasị

 be pre-eminent

 

 aka ịka aka

 be stronger than {lit. hand to be greater than hand}

 ka

 

  be hard, strong, firm, dry, mature, ripe {in firmness; contrast}

 

 cha

 be ripe as shown by change of colour} {of yam, cassava, corn, coconut}; be bold, brave, determined

 

 ka aka

 be hard, ripe, firm

 

 ka anya

 be bold, confident

 

 ka arụ

 be strong, fearless, headstrong

 

 kaba arụ

 try hard; strive

 

 kachi ntị

  be stubborn, wilful, disobedient

 

 ka obė

 be bold, brave, determined

 

 Ọ bụ sọ ọsọ ndi kalụ obė na-eje ebe a na-enė ozụ n'anyasė

 Only bold people visit the cemetery at night

 

 Ọ bụlụ na ọ kaa gị obė, sọlụ fa jebe

 If you are determined, go with them

 

 kasė obė

 comfort {usually a bereaved person}

 

 nkasė obė

 comfort; consolation

 

 kata arụ

 be headstrong

 ka

 

  be old, worn out, torn, rent, tattered; hence, apart, asunder {as result of tearing or cutting}

 

 ka nka

 tear; decay; grow old; wear out

 

 ụnọ kalụ nka

 thatched house which is leaking as a result of the mats being spoilt

 

 Nna Kenneth akago nka

 Kenneth's father has grown old

 

 kakpọ

 wear thin {of cloth}

 

 beka

 cut asunder

 

 bėka

 cut asunder

 

 dọka

 be torn {by pulling}; tear

 

 seka

 tear by pulling

 

 sekapụ

  break off by pulling

 

 Ọ chọ isekapụ ofu aka ewi

 She wants to tear off one foreleg of the giant rat

 

 sekasị

 tear off into pieces

 

 taka

 spoil by biting {as of ants or termites destroying articles of {clothing}

 

 Akịka atakago afe m zụtalụ nnyaafụ

 The termites have destroyed the garment I bought yesterday

 ka

 

  be stupid, foolish

 

 kaghe

 talk, act foolishly

 

 kakwụ

 be stupid, foolish

 

 Ị na-akakwụ akakwụ

 You are being stupid

 

 nkakwụ

 stupidity; foolishness

 ka

  ka{ta} arụ

 be of age, full-grown, developed

 

 kanite arụ

 increase in stature; be mature

 ka

 

  marks the negative perfect and the unfulfilled verb forms

 

 Chike aka egorọ ji

 Chike has not bought yams {negative perfect}

 

 Chike aka na-ego ji

 Chike should {habitually} be buying yams {but he is not doing so} {unfulfilled}

 

 Mmili aka ezọgo

 Rain should have fallen {but it didn't}

 ka

 

  that; as; as if to say; when; while; like

 

 Ka azị

 What then?

 

 Ka m je

 Let me go

 

 Ka chi fo

 goodnight {let the day break}

 

 Ka {chi} bọụ

 goodnight {this is used as a reply to ka chi fo}

 

 ka...ka

 both…and

 

 ka nwoke ka nwaanyė

 both men and women {= ma...ma}

 

 Ṅgwụlọ ka ị bụ

 You are a powerless person {incapable of doing anything}

 

 Nwoke afụ bịalụ ka m na-esi nni

 The man came when I was cooking

 

 Ọ gịnị ka ị na-ele?

 What is it that you are selling?

 

 ka ọ bụ

  or; nor

 

 ka o si na dị

 nevertheless; yet; notwithstanding

 

 ka.....ra

 all; as many as; as much as; every single one; entirely

 

 Onye nkụzi pịagbadọlụ ụmụ akwụkwọ ya ịtalị, ka fa niine ra

 The teacher flogged all his pupils, every single one of them

 

 Achọlụ m ịfụ ndị egwu niine ka fa ra

 I want to see all the dancers {none to be left out}

 

 Achọlụ m ka anyị ra je

 I want all of us to go

 

 ka.....wee

 in order that; so that

 

 Detalụ m akwụkwọ ka m wee malụ na ị nalugo

 Write to me so that I may know you have arrived

 

 keemesịa

 goodbye {let it be till then}

 

 kọụ {= ka ọ} dị nwọọ

 the present

 

 etu m dị ka m dị nwọọ

 in my present {great} position

 

 ya ka.....jė

 for that reason; so; therefore

 

 Eke dị m kpụmkpụ ya ka e jė jụ iwe ya n'ọlụ afe ojii

 Eke is short; that is why he was not recruited into the police

 ka

 

  guess

 

 ka aka

 guess

 

 kafėe

 guess wrongly

 

 kata

 guess correctly

 ka

 

  {make a} mark; fix; appoint

 

 ọkịka

 ceremony

 

 ọkịka manya

 ceremonial drinking

 

 ka agba

 make arrangement {for meeting}

 

 ka akala

 draw a line, mark

 

 kacha

 erase; cancel

 

 kachapụ

 cancel out

 

 kagha

 fix again; adjourn; postpone

 

 kaghalị

 re-fix; postpone

 

 ka nzụ

 mark with chalk on ground

 

 kanye

 vaccinate; inoculate

 ka

 

  speak; say

 

 ka ụka

 hold divine service; converse; quarrel

 ka

 

 afflict; torment; worry

 

 Akwa ọ na-ebe na-aka m arụ

 Her crying is worrying me {i.e. making me uncomfortable}

 kaị!?

 

 my word! goodness! {= paị!}

 kalama, kalamam

 

  bottle

 kama

 

  rather than; lest; but rather {after negative}; instead of; even if {tụma}

 

 Kama m ga-eme ife a m nwụa

 I would rather die than do this

 

 Aga m eje ọkịka afụ kama agarọ m eli ife ọbụna

 I shall attend the party, but I shall not take anything

 

 Baa n'ime ụnọ kama ị kwụlụ na mmili

 Enter the house instead of standing in the rain

 

 Anyị ga-abịa, kama anyị aghalụ ili ife

 We shall come even if we do not eat {there}/We must come, even if it means missing our food

 kata

 

  so much...that; to such an extent...that

 

 Anụkata m mmanya n'ebe anyị je agbamakwụkwọ ṅnyaafụ ọ fọ nwantịntị afọ m gbawaa

 I drank so much at a wedding yesterday that I almost burst

 

 Ọ bụlụ na ọdėbọ gị nwe ntị ịke i kwukata okwụ ėke agwụ gị

 If your servant is stubborn you will be worn out with talking

 

 O kwụkatalụ okwu akpịlị gụa ya

 He talked so much that he became hoarse

 ka omesia; ka ọdi; ka ọdị; koodi; koodị kọodị

 

  goodbye

 

 Ka anyi huni

 informal}

 ke

 

  tie

 

 kechie

  tie

 

 ọkike

 tying

 

 ke agbụ

 bind

 

 kebe

 get ready

 

 kedo

 prepare; tie on with rope

 

 O jė ụdọ wee kedo ji

 He used a rope to tie up the yams {fiedo}

 

 Kedo akpatė afụ n'enu moto

 Tie that box on the car

 

 kedosi ike

 tighten

 

 ke ekike

 dress; adorn

 

 O kelụ ekike ndi agha

 He is dressed as a soldier

 

 ke ime

 cause abortion

 

 kekọta

 join together

 

 kekụ

 coil; coiling

 

 nkekụ

  coil; coiling

 

 kekpụ

  tie in a knot

 

 kekwa

 re-tie

 

 kelụ

 prepare

 

 ke ome ji

 break off premature yam shoots

 

 ke ọba

 bind yams in barn

 

 kesi ike

 tie strongly

 

 ke ụdọ

  tie with rope, cord, etc.

 

 anwụlụ, ụtaba ekeleke

 tied or rolled tobacco; bits of such tobacco retailed in small amounts

 ke

 

  shine; glitter

 

 Ọkụ dị n'ụnọ enu na-eke ka kpakpaṅdo

 The lantern in the storey house is glittering like a star

 

 Okwute afụ na-egbuke ka goolu

 The stone is glittering like gold

 ke

 

  share; divide

 

 ọkėke

 sharing; dividing

 

 ke ekpe

 make a will

 

 ke ikpe

 give judgement

 

 ke ėbụụ

 divide into two; bisect

 

 keji

 divide into two

 

 nkeji

 division; division into two halves

 

 nkeji ụkwụ

  ankle

 

 kelụ

 take one's share

 

 kelụ oke, ọke

 take a share

 

 kemụ

 divide into small pieces

 

 kenye

 give a share

 

 ke okwu

 give judgement; settle a dispute

 

 kepụ

  divide out; separate from

 

 kera

 divide equally

 

 nkera

 division; sharing into equal parts

 

 kesa

 distribute; divide among

 

 keta

 take a share; inherit

 

 Eketalụ mụ ọfu anị ọbė mgbe nna ayị nwụlụ

 I inherited a plot of land when our father died

 

 nketa

 sharing; inheritance

 

 ife nketa

 inheritance

 

 onye nketa

 inheritor

 

 keta ọke

 take a share {and bring back}

 

 kewa

 divide off; separate

 

 kewalụ

 secede

 

 kewapụ

  separate from

 

 kewọ

  deny a person a share

 ke {eke}

 

  create

 

 ọkėke

 creating; creation

 

 Chukwu kelụ ụwa

 God created the world

 ke

 

  give {daughter} in marriage; betroth

 

 kebe

 betroth

 

 Ọ kebe m ada ya

 He betrothed his daughter to me, or He gave me his first daughter in marriage

 

 keli

  betroth daughter to a man irregularly by going to bargain with him instead of waiting until the girl is asked for; give {daughter} in marriage

 kedu, kedụ

 

  how? which? {hello - informal}

 

 Kedụ ka i melụ Kedu ka imere; kedu ka idi;

 How are you? {ọ dị mma;/ o di mma - fine, thank you; I'm fine; nice to meet you}

 

 Kedu aha gị? kedu afa gị?

  what is your name? {aham bụ/ afam bụ - my name is}

 

 kedụ azị

 how then?

 

 kedụ ebe?

 where?

 

 kedụ ekpe?

 when?

 

 kedụ ife?

 what? which thing?

 

 kedụ ka ihe dị?

 how is everything?

 

 kedụ maka ezinulo gị?

 how is your family?

 

 kedụ maka digị?

 how is your husband?

 

 kedụ maka nwunye gị?

 how is your wife?

 

 kedụ maka ọlu?

 how is work?

 

 kedụ mgbe?

 when? {which time?}

 

 kedụ nke

 which?

 

 kedụ oge?

 when? {which time?}

 

 kedụ onye?

 who? which person?

 

 kedụ uche i?

 what is your opinion?

 

 kedu zi, kee zi

 how then?

 ke ebe mposi di?

 

  where is the toilet?

 kemgbe

 

  since

 ke ne

 

  greet; thank

 ke ta

 

  near{er}

 

 jeketa

 go near, nearer

 

 Jeketa ya nso

 Go near him

 

 kpụketa

 draw near, nearer

 

 Kpụketa akpatė afụ

 Go up to that box, or, Draw that box nearer

 kė li

 

  look at; gaze at; witness; watch

 kė li

 

 about; up and down {always with - gba}

 

 gbakėli anị

 go about; go or move about hesitantly, worriedly, at random

 

 Moto ị ka eso je afịa enupụgo ebe ị na-agbakėli anị

 The lorry you were to have taken to the market has left while you were busy fussing about

 kịlịkịlị

 

  tiny size

 

 Ọ kụta ụmụ kịlịkịlị azụ

 He caught tiny fish

 

 dị kịlịkịlị

 be very tiny, small

 

 Achọlụ m agwa dị kịlịkịlị

 I want small beans

 

 ego kịlịkịlị

 coins

 kėlị kėlị kėlị

 

  word used by children when trying to count stars at night; each number is preceded by this word, and they try to count as far as possible on one breath

 kịtaa

 

  now

 

 azị kịtaa

 youth of nowadays

 kịtịkpa

 

  smallpox

 ko

 

  hang

 

 kobe

 hang something on; spread out to dry; confer, bestow

 

 kobe ebụbe

 honour { "hang honour on"}

 

 kokwasị

 hang upon {as a snake}

 

 kokwasị akwa

 wrap a cloth about the body

 

 kolu

 remove from where hanging

 

 Kọlu ya ebe a

 Remove it from here {where you left it hanging}

 

 kopụ

 remove from where hanging

 

 Kopụ ya ebe a

 Remove it from here {where it is wrongly hanging}; be arrested and suspended in fall

 ko

 kolu

 used in - prepare

 

 koni

 start; set out

 kọ

 

  swell; distend; bulge

 

 ọkụkọ

 swelling; distending; bulging

 

 kọ afọ

 distend abdomen;

 

 Nni ṅkaa na-eko afọ

 This food is stodgy

 

 kọ ekọ

  writhe; bubble; froth; ferment; distend; swell; bulge

 

 kọ ọnụma

 be angry; swell with anger

 

 kọ ukọ

 put on airs; show off; be lavish in hospitality; puff oneself up

 kọ

 

  hook; take with a hook

 

 kọdo

 catch; entangle; be entangled

 

 kọ ekọ

 creep; climb {of plants}

 

 kọni enụ

 hang up {on hook}

 

 kọ okwu

  cause trouble; invite quarrel, dispute {usually deliberately}; assault

 kọso

 

 see ọkọso

 kọ

 

  tell; relate; guess

 

 ọkụkọ

 telling, relating; guessing

 

 kọ akụkọ

 tell a story; give news

 

 kọcha

 defame; revile; curse {= kọ ọnụ}

 

 nkọcha

 defamation; reviling; curse

 

 kọ ọnụ

 quarrel; abuse; revile {= kọcha}

 

 Ada na Chioma na-akọ ọnụ

 Ada and Chioma are quarrelling

 

 Ada jė nnwa Chioma amụtarọ akọ ya ọnụ; o lofugo na ọ bụ Chukwu na-ezėta nwa

 Ada has been taunting Chioma with her childlessness; she has forgotton it is God who sends children

 

 kọsa

 reveal; declare

 

 Ọ kọsago ife m gwalụ ya

 He has revealed what I told him

 

 kọwa

 explain; introduce

 

 Kọwalụ m ọnye ọ bụ

 Introduce him to me

 

 kọwa inu

 interpret a proverb or parable

 

 kọwa ọdịnaanị

  explain and set up new codes of ritual and political behaviour {esp. of Nri man}

 kọ

 

  scratch

 

 kọcha isi

 shave head

 

 kọfịa

 rub skin off hand

 

 kọ isi

 shave head; barb

 

 ọk ọ isi

 barber

 

 kọ ọkọ

 scratch; itch

 kọ

 

  be dry

 

 kọ akọ

 dry

 

 mgbe ọkochė

 dry season

 kọ

 

  be scarce, no longer obtainable

 

 Ego kọlụ m

 I am short of money

 

 kọ ụkọ

 be scarce

 kọ

  kọ nsi, kọ ọgwụ

  practise sorcery against

 kọ

 

  together {in company with}; joining {kọ, where convergence, sometimes to the point of deformity, is stressed}

 

 dụkọ

 sew together

 

 gakọ

 bring together with thread {e.g. beads}

 

 Ọ na-agakọ jėgėda

 She is threading the waistbeads together

 

 Anyị na-achọ ịgbakọ mmili maka echi

 We want to draw water into a large container for tomorrow { fetch water together}

 

 jekọ

 meet, walk together

 kọ

 

  all; altogether

 

 chịkọta

 gather and bring a whole number

 

 gokọlụ

 buy all

 

 kpọkọlụ

 dry up completely

 kọ

 

  present action; en route to

 

 Ejekọ m afịa

 I'm going to market

 kọ

 

  plant {tubers}

 

 kọ ugbo

 make a farm

 kọ

 

  together {i.e. converging} {kọ, where unity is stressed}

 

 Ọ nyakọlụ mkpọ igwe m

 He bent my steel walking stick

 

 Ọ nyakọlụ ėko m

 He pressed the edges of my cup together

 

 gbakọba

 come together

 

 Ndi mmadụ agbakọbago

 The people have come together

 

 nọkọba

 sit together

 

 Achọ m ka ụnụ nọkọba ọnụ

 I want you to sit together

 

 tụkọba

 heap together

 

 kọbọ, kọpọ, kobo

 

 kọmkọm

 

  an old type of money

 kọụ dị nwọọ

 

  see ka

 kọtụma

 

  court messenger

 

 ndị kọtụma

 court messengers

 Kraịst

 

  Christ

 

 onye ọtuụ Kraịst

 a Christian

 

 ọtuụ Kraịst

 Christianity

 ku

 

  scoop up and carry liquid

 

 ku eku

 scoop; ladle

 

 ku mmili

 scoop water out of a vessel

 

 kunye mmili

 bring water

 

 Kụnye m mmili

  Give me water

 

 ku ofe

 scoop up soup

 

 kute mmili

 fetch water in a vessel

 ku

 

  see kwu

 kụ

 

  blow {of wind}; fan; breathe

 

 ọkụkụ

 blowing; fanning; breathing

 

 kụ akụpe

 fan

 

 kụdebe ume

 stop breathing

 

 kụfe

 moving rapidly past, creating a current of air

 

 kụfe ekufe

 pass away; blow over as the wind

 

 kụ n'anya n'anya

 pant

 

 Ọ gbalụ ọsọ, wee na-ekụ n'anya n'anya

 He ran and started panting

 

 kụpụ ume

 faint; be faint

 

 kụ ume

 breathe

 

 kụbė ume

 cease to breathe; die

 

 ṅku

 wing

 

 ọkụkụ ume

 lung {human}

 kụ

 

  carry

 

 kụbata

 bring in {esp. of small child}

 

 Kubata nnwa n'ụnọ

 Bring the child into the house

 

 kụchi nwunye

 take the wife of a dead relation

 

 kụda

 bring down

 

 kụ n'aka

 nurse; hold in the arms

 

 kụni

 lift up; rise; get up

 

 O kụnigo!

 He is risen

 

 Ọ na-eje ikụnė nwa dalụ ada

 She is going to pick up the child who has fallen down

 

 kụ n'obė

 hold at the breast; carry in the bosom

 

 kupụte, kupụta

 present child at naming ceremony

 kụ

 

  call {kpọ}

 

 kụ mmụọ

  invite masquerader to a place {e.g. funeral}

 

 tikụ

 call upon

 kukunduku

 

  sweet potato

 ku zi

 

  teach

 

 nkuzi

 teaching

 

 onye nkuzi

 teacher; instructor

 

 ọzụzụ nkuzi

 teacher training

 kụ

 

  plant {seeds}

 

 ọkụkụ

 planting; time for planting

 

 Aga m abịa n'ọkụkụ ọka

 I shall come during the maizeplanting season

 

 kụ ọka

 plant maize

 

 ife ọkụkụ

 anything to be planted

 kụ

 

  knock; strike; ring {a bell}

 

 ọkụkụ

 knocking; striking; ringing

 

 kụ aka

 clap hands

 

 kụji

 break into parts

 

 kụkọlịta

 collide

 

 nkụkọlịta

 collision

 

 kụkpọ

 break; smash {e.g. egg}; break down

 

 kụ kwali

 revenge/avenge a beating

 

 kụlė

 break into pieces

 

 kụ mgbịlịgba

 ring a bell

 

 kụ ọfọ

 knock ọfọ on the ground {of a priest in giving judgement}

 

 kụ ọkpọ

 knock the head with the knuckles; box

 

 kụpịa

 smash into pieces

 

 kụpụ

  knock off

 

 kụpụ aka

 fail; give up

 

 kụsịsị aka

 Ife a kụsịsịlị ya aka This thing discouraged him

 

 ọk ụ ọkpọkpọ

 influenza

 kụ

 

  mix

 

 kụ mmanya

 mix wine

 

 kụ nsị

 mix poison; practise sorcery

 

 kụ ọgwụ

  mix medicine

 kụ

 

  upon; to; against

 

 dakụlụ

 fall against

 

 takụ

 stick to

 kụ

 

  hook

 

 kụ azụ

  catch fish; fish with hook

 

 Afụlụ m ndi na-akụ azụ na mmili Obosi

 I saw some people fishing in Obosi river, or I saw some fishermen in Obosi river

 

 kụ ịga

 put in fetters; handcuff

 

 kụ gwụlo

  sit cross-legged

 

 azụ m gbaakụlụ

 dried fish which is rolled up with a stick through it

 

 Nwanne m nwaanyė na-ele azụ mgbaakụlụ

 My sister sells mgbaakụlụ fish

 kụ

 

  bring into use, esp. for food production; cultivate land; tend livestock

 

 kụ nni

 supply with food; cultivate

 

 Ọ gịnị ka ị na-eje ime n'ubė n'ụtụtụ a? Ana m eje ịkụ nni

  What are you going to do in the farm this morning? I am going to cultivate some crops

 

 kụ ọkụ

 tend, keep livestock

 

 Ịkụ ọkụ bụ ezigbọ ọlụ

 Keeping livestock is a good hobby

 kụ

 kụ akụkụ

  use slang word

 kụ

 

  used in

 

 gbakụta azụ

 turn the back on

 

 makụ

 press to one's body; embrace

 

 makụta

 embrace completely

 kụ ja

 

  start; be startled

 

 nkụja

 a start, shock

 

 kụ ta {= kụ + ta}

 completely

 

 gbakụta

 contest all

 

 kwukụta

 say all

 

 makụta

 know all

 

 nụkụta

 hear all

 

 sakụta

 reply to all

 

 

 

 

 

 

Igbo Dotted Vowel Codes

Vowel ALT Code
  Ị ALT+7882  or   Ị
Capital I dot
  ị ALT+7883  or   ị
Lower I Dot
  Ọ ALT+7884  or   Ọ
Caiptal O Dot
  ọ ALT+7885 or   ọ
Lower O Dot
  Ụ ALT+7908  or   Ụ
Capital U Dot
  ụ ALT+7909  or   ụ
Lower U Dot
  Ṅ ALT+7748  or   Ṅ
Upper N Dot
  ṅ ALT+7749  or   ṅ
Lower N Dot

Igbo English Dictionary Translation

DEDICATION:
IgboEnglish.com is dedicated to all who aspire to identify and give intellectual content and expression to protect & safeguard the tangible and intangible cultural heritage/ ideas to promote Igbo language dictionary, such as

Professor Kay Williamson
Dr Roger Blench
Beatrice F. Welmers & William E. Welmers
Nicholas Awde & Onyekachi Wambu
Michael J. C. Echeruo
Professor Catherine Acholonu Research Center (CARC), Abuja, Nigeria
Trust for African Rock Art (TARA) & the Center for Black and African Arts and African Civilizations (CSAAC)
Ms. Frances Nkiru W. Pritchett & Nnanta C. Uwadineke, SPILCA (Society for Promoting Igbo Language and Culture, Inc., in America)
Kwado Igbo foundation
Google Translate now translates Igbo Nigerian language

Welcome to African language - Ibo/Igbo people and Igbo culture. Africa is home to more than a billion people and is also the fastest growing continent.

TAGS:
english igbo
english igbo dictionary
english igbo translation
english to igbo translation
english to igbo translator
free english to igbo translation
igbo english
igbo english translation
igbo language
igbo language dictionary
igbo nigeria
igbo in nigeria
igbo of nigeria
igbo people
igbo people nigeria
igbo to english
igbo to english translation
igbo to english translator
igbo translation
igbo translation to english
translate english to igbo
translate english to igbo language
translate from english to igbo
translate igbo to english
translation from english to igbo
translation igbo to english
translator english to igbo

Kwado Ndi Igbo

A Practical Approach to Ibo Dictionary

Comprehensive Dictionary Igbo Language

The IgboEnglish.com is always a work-in-progress website. Each new day brings to mind a new word or phrase; or a better understanding of an existing entry.

As you can see the work of compiling a comprehensive English to Igbo dictionary of Igbo language will, therefore, never ever end.

It is our intentions and hope that this Igbo dictionary will serve as the basis for even better, more accurate, and more comprehensive record of the word hoard of the IBO Language Translation.

Gluten-Free
Ancient African GrainIgboEnglish.com Last
Updated: Wednesday 1st July 2020 08:05 am Communication igbo english